Geboren in 1951 (Venlo) woon en werk ik in Nijmegen als beeldend kunstenaar en grafisch vormgever. In de periode 1982 t/m 1985 bezocht ik de Academie voor Beeldende Kunsten (Arnhem). Hier groeide het besef dat alles om ons heen vormgegeven is. Dit leidde tot een andere waarneming van de werkelijkheid: inspiratie is in alles aanwezig, uit ogenschijnlijk onbeduidende vormen kunnen nieuwe beelden ontstaan.
Door de jaren heen ben ik mij in beide richtingen blijven ontwikkelen, enerzijds als freelance vormgever werkzaam in het uitvoeren van grafische opdrachten, anderzijds als schilder met mijn ongebonden werk. Hiermee trad ik in 1990 met een eerste expositie naar buiten. Mijn huidig bureau grafisch ontwerp en beeldende kunst Rhea Strik functioneert vanaf 1994. Gaandeweg hebben het beeldende werk en het onderzoek naar functionele toepassingen in de ruimte een steeds belangrijkere plaats gekregen.
Dynamiek, transparantie en eenvoud zijn aspecten die het werk typeren. Tegelijkertijd is de toon stil, wat er ook in het vlak gebeurt. Vaker heb ik het gevoel dat ik bezig ben de innerlijke werkelijkheid van een zeker moment vast te leggen. Ik ervaar die momenten als de ultieme kans om bij de essentie te zijn; dan kan zich datgene aandienen waar ikzelf niet op zou komen, het beeld ontstaat in één impuls of ontvouwt zich gaandeweg, maar in ieder geval zonder mijn directe bemoeienis.
Hoewel de beelden bijna nergens duidelijk herleidbare voorstellingen zijn, blijft er een mate van herkenbaarheid. Het werk te omschrijven als lyrisch abstract vind ik het meest op zijn plaats, de potentie die aanwezig is in menselijk bewustzijn - bewustzijn dat ons in staat stelt onze diepste werkelijkheid te kennen - is voor mij een grondthema die ik op verschillende manieren uitwerk. De werkelijkheid in de vorm van stilte ervaar ik als de meest directe in mijn werk.
Elementen uit de natuur die in de beelden terug te vinden zijn drukken in feite mijn geraaktheid uit over haar ontzagwekkende pure schoonheid en gevende aard; een hommage. In die hoedanigheid is zij een niet aflatende inspiratiebron.
Het werk bestaat uit acrylinkten, zeefdrukken, beelden gezandstraald in glas en de laatst ontwikkelde techniek transparante panelen en panelen in volle kleurvlakken.
Het transparante paneel heeft in zijn doorzichtigheid van materiaalkeuze en beeld geen scherpe omlijning. Als gevolg van deze onbegrensdheid, naar alle zijden en de binnen/buitenkant van het paneel, ontstaat een ander soort diepte en ruimtelijkheid.
Het paneel als object word daarmee tevens een deel van haar directe omgeving. Deze techniek biedt ook mogelijkheden voor meer functionele toepassingen in de ruimte.